bip.gov.pl
RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenie o przetargu

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.

"Budowa boiska wielofunkcyjnego - etap II".

www.zsbio.tcz.pl/pliki/przetarg/Ogloszenie o zamowieniu.pdf


Załączniki:

www.zsbio.tcz.pl/pliki/przetarg/Projekt budowl.pdf

www.zsbio.tcz.pl/pliki/przetarg/Specyfikacja istotn. war. zamow. (SIWZ).pdf

www.zsbio.tcz.pl/pliki/przetarg/Decyzje i uzgodnienia do projektu.pdf

www.zsbio.tcz.pl/pliki/przetarg/Informacja dot. calej dokum. proj-kosztorysowej.pdf

www.zsbio.tcz.pl/pliki/przetarg/Miejsc.plan zag. przest.-fragment.pdf

www.zsbio.tcz.pl/pliki/przetarg/Rysunek miejsc. planu zagos. przestrz.pdf

www.zsbio.tcz.pl/pliki/przetarg/Wypis str.1.pdf

www.zsbio.tcz.pl/pliki/przetarg/Wypis str.2.pdf

www.zsbio.tcz.pl/pliki/przetarg/Boisko przedmiar robot.pdf

www.zsbio.tcz.pl/pliki/przetarg/rys.01a.pdf

www.zsbio.tcz.pl/pliki/przetarg/rys.01.pdf

www.zsbio.tcz.pl/pliki/przetarg/rys.01b.pdf

www.zsbio.tcz.pl/pliki/przetarg/rys.02.pdf

www.zsbio.tcz.pl/pliki/przetarg/rys.03.pdf

www.zsbio.tcz.pl/pliki/przetarg/rys.04.pdf

www.zsbio.tcz.pl/pliki/przetarg/rys.05.pdf

www.zsbio.tcz.pl/pliki/przetarg/rys.06.pdf

www.zsbio.tcz.pl/pliki/przetarg/rys.07.pdf

www.zsbio.tcz.pl/pliki/przetarg/rys.08.pdf

www.zsbio.tcz.pl/pliki/przetarg/rys.09.pdf

www.zsbio.tcz.pl/pliki/przetarg/rys.10.pdf

www.zsbio.tcz.pl/pliki/przetarg/rys.11.pdf

www.zsbio.tcz.pl/pliki/przetarg/Mapa z pomiaru powyk. budowy biezni.pdf

www.zsbio.tcz.pl/pliki/przetarg/Wycinek rysunku m. pl. zag. prz.pdf

www.zsbio.tcz.pl/pliki/przetarg/Wyrys z mapy zasadn. cz.I.pdf

www.zsbio.tcz.pl/pliki/przetarg/Wyrys z mapy zasadn. cz. II.pdf

www.zsbio.tcz.pl/pliki/przetarg/Wyrys z mapy zasadn. cz. III.pdf

www.zsbio.tcz.pl/pliki/przetarg/Wyrys rys. cz.I.pdf

www.zsbio.tcz.pl/pliki/przetarg/Wyrys rys. cz.II.pdf

www.zsbio.tcz.pl/pliki/przetarg/Wyrys rys. cz.III.pdf

www.zsbio.tcz.pl/pliki/przetarg/Wyrys rys. cz. IV.pdf

www.zsbio.tcz.pl/pliki/przetarg/Uprawnienia projektantow.pdf


Odpowiedzi na zapytania od Wykonawców dotyczące SIWZ

w postępowaniu przetargowym dotyczącym Przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn."Budowa boiska wielofunkcyjnego - etap II".

www.zsbio.tcz.pl/pliki/przetarg/Odpowiedzi na zapytania.pdf

www.zsbio.tcz.pl/pliki/przetarg/Odpowiedzi na kolejne zapytania dot. SIWZ.pdfOpublikował: Ewa Lehmann
Publikacja dnia: 18.04.2013
Podpisał: Ewa Lehmann
Dokument z dnia: 08.04.2013
Dokument oglądany razy: 11 506