Projekt Erasmus +
Dodane przez admin dnia 28.05.2018
Kolejny projekt Erasmus+

Z przyjemnością informujemy, że kolejny już wniosek w programie Erasmus+ został zatwierdzony!!! Złożony przez nas w lutym 2018 r proejkt o nazwie „Znajomość infrastruktury europejskiej i nowoczesnych technologii podniesie umiejętności uczniów i wykształci kompetentnych pracowników” obejmuje następujące obszary: KA1 - Mobilność edukacyjna, KA 102 - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego i przewidziany jest na okres 01.XII.2018-30.XI.2019.

Więcej informacji

Rozszerzona zawartość newsa


Kolejny projekt Erasmus+

Z przyjemnością informujemy, że kolejny już wniosek w programie Erasmus+ został zatwierdzony!!! Złożony przez nas w lutym 2018 r proejkt o nazwie „Znajomość infrastruktury europejskiej i nowoczesnych technologii podniesie umiejętności uczniów i wykształci kompetentnych pracowników” obejmuje następujące obszary: KA1 - Mobilność edukacyjna, KA 102 - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego i przewidziany jest na okres 01.XII.2018-30.XI.2019.

Program zakłada wyjazdy na praktyki zawodowe do Hiszpanii ( Grenada w Andaluzji) i na Maltę w marcu i kwietniu 2019 roku. W wyjazdach mogą uczestniczyć uczniowie naszej szkoły, kształcący się w zawodzie technik budownictwa. techniki inżynierii sanitarnej, technik usług fryzjerskich, technik logistyk, technik spedytor. Udział w programie Erasmus + dla uczniów jest całkowicie bezpłatny. Regulamin rekrutacji został zamieszczony już w lutym, zachęcamy do ponownego zapoznania się z regulaminem. Zapraszamy do udziału w projekcie.


Regulamin projektu