bip.gov.pl
RSS
A A A
SmodBIP

Informacja o bilnasie za rok 2020

Bilans za rok 2020

zsbio.pl/pliki/bip/2020_bilans.pdf

Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za 2019 rok

zsbio.pl/pliki/bip/2020_inf_dodatkowa.pdf

Rachunek zysków i strat jednostki za 2019 rok

zsbio.pl/pliki/bip/2020_rzis.pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok

zsbio.pl/pliki/bip/2020_zzf.pdfOpublikował: Ewa Lehmann
Publikacja dnia: 04.05.2021
Podpisał: Jacek Przybysz
Dokument z dnia: 04.05.2021
Dokument oglądany razy: 609