bip.gov.pl
RSS
A A A
SmodBIP

Informacja o bilansie za rok 2019

Bilans za rok 2019

www.zsbio.pl/pliki/bip/bilans_2019.pdf

Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za 2019 rok

www.zsbio.pl/pliki/bip/informacja-dod.ZSBIO2019p.pdf

Rachunek zysków i strat jednostki za 2019 rok

www.zsbio.pl/pliki/bip/rzs_2019.pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok

www.zsbio.pl/pliki/bip/zzf_2019.pdfOpublikował: Ewa Lehmann
Publikacja dnia: 26.04.2020
Podpisał: Jacek Przybysz
Dokument z dnia: 26.04.2020
Dokument oglądany razy: 784