Informacja o bilansie za rok 2018

Bilans za 2018 rok

www.zsbio.pl/pliki/bip/bilans_2018.pdf

Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za 2018 rok

www.zsbio.pl/pliki/bip/informacja_dodatkowap_2018.pdf

Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 rok

www.zsbio.pl/pliki/bip/rzis_2018.pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok

www.zsbio.pl/pliki/bip/zzf_2018.pdf


Opublikował: Ewa Lehmann
Publikacja dnia: 07.05.2019
Podpisał: Jacek Przybysz
Dokument z dnia: 07.05.2019
Dokument oglądany razy: 805
29.03.2023 // www.zsbio.tcz.pl/bip